Podzim

autumn_neighborhood____by_gnato-d4e18qz

Podzim nám zaklepal na dveře a drze vstoupil do našich životů, příroda umírá bolestným vytracením barvy a vše zahalí šeď tak jak ji možná někteří znají ze svých depresivních stavů, ale nezapomínejme, že vše je pouze dočasné. Vždyť na jaře opět vše mrtvé ožije jako by někdo rozlil vodu života po okolí. Pokud má člověk přežít těch pár měsíců nesmlouvavě depresivní šedi musí být silný po duševní stránce, hledat radosti na všech místech a času. Koloběh přírody je stále stejný a nesmlouvavý, vše jednou prostě utichne zahalí se do rubáše smrti, aby něco krásného a úžasného mohlo opět vyrůst a rozvinout svoji krásu na odiv. Stejné je to i s životem lidským, kdy prostě něco krásného ve Vás umře aby se něco ještě krásnějšího mohlo narodit. Mějte se ve všech dnech krásně a pamatujte, život je vždy lehčí s úsměvem na rtech.

Následuj své sny

Unfullfilled dreams

Máte nějaký svůj sen ? Životní nebo obyčejný ať tak či onak vyplatí se jej následovat a po malých krůčcích si jej plnit. Život je z pohledu osoby, která ho žije velice krátký, většinou je důvod prostý, nikdy jsme pro sebe nebo pro své sny nic neudělali. Člověk si celý život pamatuje díky asociativní paměti skoro vše, ale vybaví si to až na nějaký podnět, který v mnohých případech musí být docela silný, to co si člověk pamatuje neustále jsou radostné / bolestné věci, které dost ovlivnily náš život v minulosti. Tyto věci je potřeba nestále přidávat do naší paměti, aby jste si potom na smrtelné posteli mohli říct: „Žil jsem krásný život plný dobrých a špatných událostí, které si doteď  pamatuji“ bohužel většina populace spíše vyřkne: „Kurva ještě nemůžu umřít musím toho spoustu stihnout“ v danou chvíli je již pozdě a pohled na takového člověka musí ten náš dozajista změnit a přehodnotit. To by však měla být krajní situace, svůj život by jste měli takto vést už od začátku, naslouchejte dvěma věcem, první věc která musí dostat přednost před tou druhou je dle filosofického hlediska srdce, druhá věc je mozek potažmo mysl. Zkrátka, žijte a prožívejte život tak, aby vám přinášel radost, ale i bolest a umírejte tak aby se nad vámi rozplakal i hrobník, který vám může tiše závidět vaše životní zkušenosti. Pokud budete totiž hledat smysl života zjistíte, že smysl života je jenom ten, který si utvoříte.

„Jednoho dne při pohledu zpět s úžasem zjistíte, že ty těžké roky byly vlastně těmi nejkrásnějšími.“

-Sigmund Freud