Dvacet tři – čas to zlomit

LIFE_by_circle__of__fire

Číslo které znamená změnu, mou životní změnu. Musím se přestat plahočit životem jako mrtvola. Ohlédnu-li se za těch upachtěných 23 let dozadu, vidím velkou temnotu, kde ani pomyslné světýlko naděje neblikne. Prošel jsem si skoro vším špatným, dobrých věcí bylo málo a když se zdálo, že se ručka štěstí pokusí pohladit mou duši v posledním okamžiku si to rozmyslela a uštědřila mi pořádnou facku. Pořád si držím ten společenský úzus, že jsem v pořádku a nic mě netrápí, musím s tím skoncovat, nebo mě to pohltí za živa a stane se ze mě to co tolik nenávidím. Stále si pokládám otázku, kde najít lidi podobného smýšlení jako já, snad nejsem jediný, kdo má prostě jiný žebříček životních hodnot? Čtvrtka životního cyklu uplynula, kolik ještě zbývá? Budu mít šanci? Poznám ji? Uchopím ji a nepustím? Je to čím dál těžší. Vymlouvat se sám sobě je tak ubohé. Je čas to zlomit.